Αυτοματοποιημένοι Έλεγχοι Συγκολλήσεων και Ατελειών με Υπερήχους

 

Το αυτόματο σύστημα υπερήχων (UT) προσφέρει υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια στον έλεγχο συγκολλήσεων. Το σύστημα είναι πλήρως προγραμματιζόμενο και ελεγχόμενο ώστε να προσφέρει υψηλής ανάλυσης C-Scans συγκολλήσεων για πολλούς τύπους γεωμετρίας.

 

Το σύστημα εκτελεί τον έλεγχο με μεγάλη ταχύτητα (ταχύτητα σάρωσης περίπου 0.5m/min), με ανάλυση, σε αυτή την περίπτωση 1.25 [κάθετα στη συγκόλληση] x 6 mm. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο και αποτελούνται από "χάρτες" πλάτους σήματος με χρωματική απεικόνιση οι οποίοι αντιστοιχούν σε ενδείξεις. Η θέση (βάθος) των ατελειών καθορίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα TOF, τα οποία επίσης καταγράφονται.

 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, τα δεδομένα ελέγχου υπερήχων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε 2-D ή 3-D εικόνες C-Scan, δείχνουν και την ύπαρξη και τη θέση ατελειών σε συγκολλήσεις. Η ίδια ατέλεια (ρωγμή) φαίνεται σε ακτινογραφία και σε υπέρηχους.

 

X-Ray και C-Scan ρωγμής

Εικόνα X-ray ρωγμής (αριστερά).
Η ίδια ρωγμή με το αυτόματο σύστημα υπερήχων (C-Scan) (δεξιά).

3D C-scan ρωγμής

3D εικόνα υπερήχων

C-Scan από HIC

Εικόνα υπερήχων από Hydrogen Induced Cracking (HIC).