Αυτοματοποιημένοι Υπέρηχοι για

Χαρτογράφηση Πάχους Μεταλλικών Κατασκευών

 

Αυτοματοποιημένη σάρωση πιεστικού δοχείου με υπέρηχους          Αυτοματοποιημένη σάρωση πυθμένα δεξαμενής με υπέρηχους
Αυτόματος σαρωτής σε δοχείο (αριστερά) και σε πυθμένα δεξαμενής (δεξιά)

 

Αυτοματοποιημένα συστήματα Υπερήχων χρησιμοποιούνται για την ταχύτατη επιθεώρηση / σάρωση μεταλλικών κατασκευών, για παχυμετρήσεις σε μικρά διαστήματα (<1mm), προσφέροντας χαρτογράφηση του πάχους της επιφάνειας με μεγάλη ακρίβεια και ανάλυση.

 

Αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα Μη Καταστροφικού Ελέγχου με υπερήχους αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για σαρώσεις παχυμετρήσεων υψηλής ταχύτητας (ταχύτητες σάρωσης πάνω από 0.5 m/sec) και για τις γενικότερες απαιτήσεις για μη-καταστροφικούς ελέγχους με υπέρηχους (UT) μεγάλων μεταλλικών κατασκευών (πιεστικά δοχεία, πύργοι, δεξαμενές, πυθμένες δεξαμενών κτλ).

 

Το σύστημα είναι ρυθμισμένο για τον έλεγχο του πάχους τοιχωμάτων μεταλλικών κατασκευών ώστε να εκτιμάται η απομείωση πάχους λόγω διαβρωτικών μηχανισμών, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί (προσθέτοντας πολλαπλές γωνιακές κεφαλές υπερήχων ή ειδικά εξαρτήματα) για Επιθεώρηση Κολλήσεων και για έλεγχο λεγχο Σωλήνων Εναλλακτών, Καυστήρων κτλ.

 

Το λογισμικό εξάγει τα δεδομένα σε μορφή για χρήση και στατιστική, γραφική ή άλλης μορφής ανάλυση σε γνωστά εμπορικά πακέτα (π.χ. MS Excel) όπου παράγονται και αναλυτικές ηλεκτρονικές αναφορές σύμφωνα με τα πρότυπα αναφορών API-653.

 

Τυπικά αποτελέσματα λογισμικού - Χαρτογράφηση διάβρωσης

Χαρτογράφηση διάβρωσης σε πιεστικό δοχείο.

 

Τυπικά αποτελέσματα λογισμικού - Λεπτομέρεια κόλλησης

Λεπτομέρεια κόλλησης κατά την σάρωση με υπέρηχους.