Αυτοματοποιημένοι Υπέρηχοι για τη

Χαρτογράφηση Διάβρωσης σε Σωλήνες

 

Η Mistras Group Hellas παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών για τον έλεγχο των αυλών σε εναλλάκτες θερμότητας, boilers και ψήκτες. Πέραν των μεθόδων EC και RFT παρέχει και υπηρεσίες αυτοματοποιημένων υπερήχων.

Με τη χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων υπερήχων, σχεδιασμένων για ταχύτατες μετρήσεις, παρέχονται σαρώσεις τύπου C-Scan σε αυλούς διαμέτρου μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

 

Ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή υπερήχων εισάγεται στον αυλό, μαζί με παροχή νερού (ως υλικό σύζευξης). Ο υπέρηχος εκπέμπεται είτε κάθετα για τον έλεγχο διάβρωσης, είτε υπό γωνία (από 45° έως 70°) για τον εντοπισμό ατελειών, όπως π.χ. μικρορωγμές.

(Download Brochure, 339Kb)

 

Κεφαλή υπερήχων για έλεγχο αυλών

 

Χαρτογράφηση αυλών (με κόκκινο τα σημεία μείωσης πάχους)

 

Στο σύστημα καταγράφονται και αρχειοθετούνται όλες οι μετρήσεις για κάθε αυλό ξεχωριστά και η τελική έκθεση περιέχει αναλυτικά στοιχεία είτε με τη μορφή εικόνων (χρωματικός χάρτης), είτε με ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο Excel. Η έκθεση παρέχει επίσης τη μέγιστη, την ελάχιστη, καθώς και τη μέση τιμή για το πάχος των τοιχωμάτων του κάθε αυλού.

 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

  • Ταχύτητα ελέγχου έως και 100mm το δευτερόλεπτο, ανάλογα με την επιθυμητή ανάλυση.

  • Πλήρως ελεγχόμενη και αυτοματοποιημένη είσοδος της κεφαλής για καταγραφή δεδομένων. Η ταχύτητα εισόδου φτάνει τα 300mm ανά δευτερόλεπτο και η ταχύτητα επιθεώρησης έως τα 100 mm ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με την απαιτούμενη ακρίβεια μέτρησης.

  • Πλήρης καταγραφή είτε σε 2 άξονες, είτε σε 3 άξονες (τύπου C-Scan και B-Scan) με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε λογιστικό φύλλο Excel για περαιτέρω ανάλυση.

  • Έλεγχος αυλών με διαμέτρους από 12 έως 76mm.

  • Δυνατότητα χαρτογράφησης πάχους και διάβρωσης και έλεγχο ατελειών.

 

 

Η Mistras Group Hellas παρέχει επίσης υπηρεσίες ελέγχου αυλών με τις τεχνικές EC (Eddy Currents) και RFT (Remote Field Testing)