Έλεγχος Σωληνώσεων με Καθοδηγούμενα Κύματα Υπερήχων

 

Η χρήση κοινών τεχνικών ΜΚΕ, όπως η παχυμέτρηση με υπέρηχους για τον έλεγχο σωληνώσεων στη βιομηχανία μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη, ακριβή, χρονοβόρα και με περιορισμένα αποτελέσματα. Άλλες τεχνικές όπως η PIG μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες για πρακτικούς λόγους, όπως π.χ. η γεωμετρία.

Οι καθοδηγούμενοι υπέρηχοι (Guided Ultrasonic waves) παρέχουν μία νέα λύση για τον έλεγχο σωληνώσεων. Είναι ουσιαστικά μία γρήγορη μέθοδος επιθεώρησης, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη μεταβολή του εμβαδού διατομής, καθώς και για το σημείο κατά μήκος του σωλήνα στο οποίο εμφανίζεται η μεταβολή.

Download Brochure (828 kb, pdf)

 

Πώς λειτουργεί

 • Ένας δακτύλιος με κεφαλές υπερήχων τοποθετείται γύρω από τον αγωγό

 • Δεν απαιτείται χρήση υλικού σύζευξης (couplant)

 • Συνήθως δεν απαιτείται προετοιμασία της επιφάνειας

 • Όλος ο εξοπλισμός είναι φορητός

 • Τα καθοδηγούμενα κύματα στέλνονται και στις δύο διευθύνσεις

 • Κατόπιν γίνεται η ανάλυση και η αποθήκευση των σημάτων

 • Τα σήματα αναλύονται και τα αποτελέσματα βγαίνουν αμέσως μετά τον έλεγχο

 • Μεγάλα τμήματα του αγωγού μπορούν να ελεγχθούν από μία θέση, π.χ. 30m εκατέρωθεν του δακτυλίου.

Δυνατότητες

 • Κάθε έλεγχος ολοκληρώνεται εντός λεπτών μαζί με την ανάλυση

 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να σταματήσει η λειτουργία των σωληνώσεων (έως 125°C)

 • Επιθεωρείται το 100% των σωληνώσεων

 • Η λειτουργία τύπου pulse echo παρέχει πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθος των χαρακτηριστικών των σωληνώσεων

 • Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων γίνεται με λεπτομερή ανάλυση

 • Ελάχιστη αφαίρεση μόνωσης για την τοποθέτηση του δακτυλίου (1m)

 • Δύσκολα επιθεωρούμενες περιοχές, όπως διαβάσεις δρόμων, μπορούν να ελεγχθούν

Σωλήνες μικρής διαμέτρου

 • Χρήση συμπαγών δαχτυλιδιών

 • Για σωλήνες διαμέτρου 2 έως 8 ιντσών

 • Τοποθετείται σε λιγότερο από ένα λεπτό

 • Απαιτείται ελεύθερος χώρος 4 ιντσών γύρω από τη σωλήνα

Σωλήνες μεγάλης διαμέτρου

 • Χρήση φουσκωτών δαχτυλιδιών

 • Για σωλήνες διαμέτρου 6 έως 48 ιντσών

 • Τοποθετείται με μια απλή τρόμπα ποδιού

 • Απαιτείται ελεύθερος χώρος 3 ιντσών γύρω από τις περισσότερες σωλήνες

Δύο τύποι κυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Κύματα στρέψης

Διαμήκη κύματα

Μία συγκόλληση εμφανίζεται σαν μια τελείως συμμετρική μαύρη καμπύλη

Ένα διαβρωμένο κομμάτι εμφανίζεται σαν μια ασύμμετρη κόκκινη καμπύλη

 

Εφαρμογές

 • Γρήγορη, πλήρης κάλυψη ολόκληρου του αγωγού

 • Ιδιαίτερα οικονομική μέθοδος σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης
   διασταυρώσεις
   μονωμένες σωληνώσεις
   σωλήνες μέσα από τοίχους

 • Μπορεί να εντοπίσει τοπική και γενική απώλεια μετάλλου (μεγαλύτερη από 5% της εγκάρσιας διατομής). Μεγάλες ρωγμές σε συγκολλήσεις είναι επίσης δυνατό να ανιχνευθούν. Έλεγχος με άλλες ΜΚΕ επιβεβαιώνουν το είδος της ατέλειας και δίνουν λεπτομέρειες για το μέγεθός της.