Έλεγχος Μερικής Αποφόρτισης Μετασχηματιστών

 

Acoustic Emission Testing of transformers for partial discharge and loose parts monitoringΗ Μερική Αποφόρτιση (ΜΑ) είναι ηλεκτρικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του μετασχηματιστή όταν η αναπτυσσόμενη τάση ξεπερνάει τη διηλεκτρική αντίσταση του μονωτικού υλικού. Σε μετασχηματιστή σε λειτουργία η ΜΑ είναι φαινόμενο που χρήζει προσοχής.

 

Οι ΜΑ συμβαίνουν απότομα και διεγείρουν τασικά κύματα (Ακουστική Εκπομπή) που διαδίδονται μέσα στο μετασχηματιστή. Τα κύματα αυτά μεταφέρονται μέσω του ελαίου και ανιχνεύονται από Αισθητήρες στην επιφάνεια του μετασχηματιστή. Μετρώντας τους σχετικούς χρόνους άφιξης των εν λόγω κυμάτων στους αισθητήρες, είναι δυνατός ο τρισδιάστατος προσδιορισμός της θέσης στην οποία συνέβη η ΜΑ. Έτσι, η ΑΕ προσφέρει μια αξιόπιστη λύση, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ΜΑ, σε πραγματικό χρόνο.