Έλεγχος Πυθμένα Δεξαμενής με Ακουστική Εκπομπή - ΤΑΝΚPAC

 

Acoustic Emission Tank Floor Inspection

Χωρίς Άδειασμα και Καθάρισμα της Δεξαμενής

100% Έλεγχος μέσα σε μια Μέρα

Επιβεβαιωμένη Αξιοπιστία Αποτελεσμάτων

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Περιφερειακού Δακτυλίου

'Αμεσα Αποτελέσματα

Tank Floor top view and overall grade

Acoustic Emission sources in 3D view

Severe Corrosion sites analysis

Κάτοψη του πυθμένα με τις θέσεις ενεργής διάβρωσης

ή/και διαρροών

Βαθμολόγηση της γενικής κατάστασης του πυθμένα

από Α (πολύ καλή )

ως Ε (σημαντικές βλάβες)

3D γραφήματα εντοπισμού πηγών διάβρωσης και διαρροών.

 

Ξεχωριστή ανάλυση και βαθμολόγηση από Α ως Ε των πιο κρίσιμων πηγών διάβρωσης

Σύσταση για το χρόνο ανοίγματος της δεξάμενης και για την περίοδο επανεξέτασης

 

Η μεθοδολογία TANKPAC έχει αναπτυχθεί από την PAC για την αποτίμηση της κατάστασης ολόκληρου του πυθμένα υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης, χωρίς αυτές να τεθούν εκτός λειτουργίας.

 

Διαβάστε περισσότερα για την τεχνολογία TANKPAC από την ιστοσελίδα της NDT.net

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
α) Δραστική μείωση του κόστους επιθεώρησης - Δεν δαπανώνται χρήματα για το άνοιγμα καλών δεξαμενών.
β) Ιεράρχηση επιθεώρησης - Προγραμματίζονται για άνοιγμα πρώτα οι δεξαμενές με τη μεγαλύτερη βλάβη.
γ) Ιδανικό εργαλείο για εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου με βάση τη διακινδύνευση (Risk Based Inspection).
δ) Πρόληψη περιβαλλοντικών απωλειών - Έγκαιρη διάγνωση πιθανών διαρροών.
ε) Ταχύτατος, χαμηλού κόστους έλεγχος με ελάχιστη παρέμβαση στην παραγωγή και στη χρήση της δεξαμενής.

Acoustic Emission source location on tank floor - Top view          Acoustic Emission source location on tank floor - 3D view

TANK CARE: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιθεώρησης και καλής λειτουργίας για υπέργειες δεξαμενές.

  • Μη παρεμβατικός έλεγχος δεξαμενών με Ακουστική Εκπομπή

  • Επιθεώρηση με Υπερήχους (C-scan Imaging) σε πυθμένα δεξαμενών για Χαρτογράφηση της Διάβρωσης.

  • B/C Scan επιθεώρηση με Υπερήχους για τοιχώματα και οροφή δεξαμενών.

  • Πιστοποίηση API 653.