Ανίχνευση Διαρροών σε Επιστόμια με Ακουστική Εκπομπή

 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι το 5-10% των διαρροών από βάνες και το 1-2% των βανών προκαλούν το 70% της συνολικής απώλειας προϊόντος σε ένα διυλιστήριο. Μια πρόχειρη παρακολούθηση της απώλειας μπορεί να γίνεται από το flare. Για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους, με σωστή παρακολούθηση και προγραμματισμό μπορεί να επιτευχθεί μια αποταμίευση της τάξης των $100,000 ανά διυλιστήριο.

 

Η τεχνολογία εντοπισμού διαρροών σε επιστόμια έχει αναπτυχθεί για τον έλεγχο και την ποσοτικοποίηση διαρροών σε βαλβίδες αερίων ή υγρών/αερίων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη φορητή συσκευή LD 5131 της PAC και ειδικούς αισθητήρες αντιεκρηκτικού τύπου. Η μέθοδος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη BP και στηρίζεται στην ύπαρξη τεράστιας βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει πολλούς τύπους βαλβίδων (ball, relief, plug, gate, globe, butterfly), διαφόρων μεγεθών (1" ως 18") που λειτουργούν σε εύρος πιέσεων από 0.5 ως 140 bar.

 

Υπολογισμός Απώλειας Προϊόντος

Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων που έχει αναπτυχθεί, ΒΡ ανέπτυξε ένα σύστημα υπολογισμών που εκτιμά την απώλεια προϊόντος από μια βάνα από τα μετρούμενα στοιχεία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έναν πίνακα στον Η/Υ. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγάλα διυλιστήρια όπου υπάρχουν εκατοντάδες βάνες. Παρουσιάζονται επίσης και σε γραφήματα για πιο εύκολη χρήση.

 

Πλεονεκτήματα

  • Ασφαλής και απλή μέθοδος ελέγχου, με αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμό.

  • Φορητός εξοπλισμός.

  • On-line έλεγχος σε λίγα δευτερόλεπτα, ανά βαλβίδα.

  • Μείωση του κόστους λειτουργίας & συντήρησης.

  • Περιβαλλοντική ασφάλεια μέσω της παρακολούθησης απωλειών.