Ανίχνευση Διαρροών σε Σωλήνες με Ακουστική Εκπομπή

 

Τύποι:

 • Κεντρικοί αγωγοί

 • Σωληνώσεις εναέριες, υπόγειες, κάτω από ποτάμια και κάτω από δρόμους

 • Σωλήνες σε αντλιοστάσια και σταθμούς συμπίεσης, σταθμούς παροχής αερίων

Εφαρμογές και χρήση:

 • Έλεγχος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:
  - ετήσιος έλεγχος
  -
  συνεχόμενος έλεγχος

 • Έλεγχος κατά την τοποθέτηση της σωλήνωσης

 • Έλεγχος κατά τη διάρκεια υδραυλικής δοκιμής

 • Έλεγχος πριν από μεγάλες επιδιορθώσεις

Εντοπισμός ατελειών:

 • Ρωγμές (cracks), lack of penetration, under-cuts, εγκλείσματα, edge displacements in butt welding

 • Διάβρωση

 • Αποκολλήσεις

 • Διαρροές

 • Ice plugs

επίσης:

 • Εξωτερικός θόρυβος

Πλεονεκτήματα:

 • Η δοκιμή γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

 • Έλεγχος ολόκληρης της κατασκευής

 • Έλεγχος δυσπρόσιτων περιοχών

 • Ελάχιστη απαιτούμενη πρόσβαση για τοποθέτηση αισθητήρων

 • Εντοπισμός ατελειών

 • Αποτελεσματική μέθοδος

Ερωτήσεις σε Πρακτικές Εφαρμογές

 

1. Ποιά είναι η ελάχιστη ποσότητα διαρροής που μπορεί να εντοπιστεί;

Ανάλογα με τον τύπο του υγρού, τη διαφορά πίεσης δίπλα στην ατέλεια, το μέγεθος της ατέλειας και τον εξοπλισμό, το ελάχιστο που έχει καταγραφεί είναι 0.3 ml/sec. Γενικά μια ποσότητα 1-10 ml/sec για υγρά και 10-20 ml/sec για αέρια προϊόντα.

 

2. Ποιά είναι η ιδανική απόσταση μεταξύ 2 αισθητήρων κατά τη διάρκεια της δοκιμής;

Ανάλογα με το υλικό της σωλήνωσης, το μέγεθος της διαρροής, τον τύπο του υγρού, τη διαφορά πίεσης στο σημείο της ατέλειας, το μέγεθος της ατέλειας και τον εξοπλισμό, η μέγιστη απόσταση κυμαίνεται στα 250m. Συνήθως είναι μεταξύ 50 – 125m.

 

3. Ποιό είναι το εύρος συχνοτήτων ικανό για την ανίχνευση διαρροών;

Γενικά οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι μεταξύ 30 και 400 kHz.

 

4. Πόσο αποδοτική είναι η μέθοδος για υπόγειες σωληνώσεις;

1 με 2 χιλιόμετρα σωληνώσεων την ημέρα.