Ανίχνευση Διαρροών με Ακουστική Εκπομπή

 

Διαρροή σε Επιστόμια

 

Η τεχνολογία εντοπισμού διαρροών σε επιστόμια έχει αναπτυχθεί για τον έλεγχο και την ποσοτικοποίηση διαρροών σε βαλβίδες αερίων ή υγρών/αερίων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

περισσότερα...

Διαρροή σε Σωλήνες

 

Έλεγχος ολόκληρης της σωλήνωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Απαιτεί ελάχιστη πρόσβαση για την τοποθέτηση των αισθητήρων.

 

περισσότερα...

Διαρροή σε Δεξαμενές

 

Ο έλεγχος (μέθοδος TankPAC) περιλαμβάνει τοποθέτηση αισθητήρων στην εξωτερική πλευρά της δεξαμενής και κοντά στον πυθμένα και καταγραφή σημάτων που προέρχονται από διαρροή ή ενεργή διάβρωση στον πυθμένα.

 

περισσότερα...

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΕ

 

 

 

U = Mean fluid velocity through orifice

d = Mean orifice diameter

l = Orifice length

v = Kinematic viscosity of fluid

P = Pressure inside the pipeline

Patm = Atmospheric Pressure

Re = Reynolds number

 

 

Turbulent Flow Condition: Re > 1000