Έλεγχος Κρυογενικών Δεξαμενών με AE

 

Οι μεγάλες κρυογενικές δεξαμενές μπορεί να περιέχουν υψηλής επικινδυνότητας υλικά, όπως αμμωνία, βουτάνιο και προπάνιο.

Δεξαμενή αμμωνίας 20.000 τόνων

με 95 αισθητήρες ακουστικής εκπομπής

τοποθετημένους για δοκιμή εν ώρα λειτουργίας

Υψηλής συχνότητας αισθητήρες ακουστικής εκπομπής τοποθετούνται περίπου ανά 6 μέτρα σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής.

 

Όπου η δεξαμενή είναι μονωμένη με χοντρή μόνωση, οι αισθητήρες τοποθετούνται, συχνά μόνιμα, κάτω από τη μόνωση και ενώνονται με καλώδια σε ένα κεντρικό σημείο, έτσι ώστε τα έξοδα επαναμόνωσης να είναι λίγα.

 

Η στάθμη του υγρού στη δεξαμενή αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή των σημάτων ακουστικής εκπομπής. Πριν το τεστ, η στάθμη πρέπει να είναι κάτω από το 95% της μέγιστης τιμής της των τελευταίων 6 μηνών λειτουργίας της δεξαμενής. Η στάθμη τότε αυξάνεται αργά μέχρι το 100%.

 

Κατά τη διάρκεια του τεστ, τα σήματα ακουστικής εκπομπής ξεχωρίζονται έτσι ώστε να απομακρυνθεί τυχόν εξωτερικός θόρυβος. Το μέγεθος της ακουστικής εκπομπής εκτιμάται συγκρίνοντας μιας βάσεως δεδομένων γνωστή ως βάση αξιολόγησης. Αυτή η μέθοδος δίνει μια τελική βαθμολογία με συστάσεις:

 

A Very minor source - No action

B Minor source - Visual external inspection

C Source - further Evaluation/possibly NDT

D Active source - Immediate follow-up NDT

E Intense source - Immediate action

 

Σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανό να λαμβάνουμε μια πιο ακριβή ένδειξη της πηγής ακουστικής εκπομπής αναλύοντας τους χρόνους άφιξης των κυμάτων σε κάθε αισθητήρα, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στον εντοπισμό των σεισμών πάνω στη γη. Για να γίνει αυτό δυνατό, τα κύματα πρέπει να έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να φτάσουν σε τουλάχιστον 3 αισθητήρες. Αυτό παρατηρείται συνήθως όταν υπάρχει κάποια ρωγμή (crack).

 

Η ακουστική μέθοδος μπορεί να προσφέρει προνόμια οικονομικά, ασφάλειας και περιβαλλοντικά με γρήγορο έλεγχο χωρίς το άδειασμα ή το καθάρισμα της δεξαμενής. Οι δοκιμές είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ακεραιότητα της δεξαμενής.

Όταν οι δεξαμενές αμμωνίας αδειάζονται για επιθεώρηση, εισέρχεται οξυγόνο μέσα στη δεξαμενή, το οποίο θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό διάβρωσης.

 

Benefits of AE Testing

 

Global Monitoring - Sensors detect AE signals from considerable distances, making this method ideal for global monitoring of large vessels and systems. Identified problem areas can then be inspected using other NDT methods.

Minor Disturbance of Insulation - Only small holes in insulation are required for sensor mounting. On high-temperature applications, waveguides are used to contact the surface. Sensors are then mounted outside the insulation.

On-Line Testing. Opening a tank introduces oxygen into the tank. When the tank is put back into service the corrosion process starts all over again. For most storage vessels, on-line testing is possible either by filling it with product, introducing gas into the vapor space, controlling the temperature or other process parameters.

 

Cost Reduction. In ammonia applications, it can cost up to $1,000,000 just for a nitrogen purge. The cost increases further when you add thousands of dollars for scaffolding and the cost of traditional ultrasonic or other traditional inspection, not to mention lost production time. The use of AE can reduce plant maintenance costs considerably, while increasing the information available about plant integrity. Plant downtime for inspection is also minimized.

 

Rapid Inspection - The actual AE test takes a matter of hours, and in some cases, considerably less. No comparable method can provide 100% volumetric inspection in the same amount of time.

 

Permanent Record of Test - Data is digitized and stored on disk, providing a permanent record of the test that can be reanalyzed at any time.