Έλεγχοι Cool Down

 

Mistras Group Hellas offers complete industrial NDT servicesΤί είναι ο έλεγχος Cool Down;

Ο έλεγχος Cool Down είναι ένας εναλλακτικός έλεγχος με ακουστική εκπομπή για υψηλής θερμοκρασίας αντιδραστήρες, πύργους, και κυκλώματα σωληνώσεων. Οι δοκιμές Cool Down πάντα ασκούν υψηλά φορτία κατά μήκος μιας σωλήνωσης ή δοχείου. Αυτό αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τον εντοπισμό τυχόν ατελειών.

Η φόρτωση του δοχείου μπορεί να επιτευχθεί εάν υπάρχει μια ικανοποιητική διαφορά θερμοκρασίας κατά μήκος του πάχους των τοιχών του δοχείου ή του σωλήνα. Τα δοχεία με λεπτά τοιχώματα δεν μπορούν να διατηρήσουν μια τέτοια διαφορά στη θερμοκρασία και γι' αυτό δεν είναι κατάλληλα για μια δοκιμή Cool Down. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται μια δοκιμή πρεσαρίσματος.

 

Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων Δοκιμής Cool Down

 

Μια δοκιμή MONPAC μπορεί να γίνει συμπληρωματικά πριν τον έλεγχο Cool Down. Διαφορετικοί τύποι ατελειών που μπορεί να μην παράγουν ακουστική εκπομπή κατά τη διάρκεια της δοκιμής Cool Down, τώρα μπορεί να γίνουν ενεργά. Το πρεσάρισμα γίνεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας.