Έλεγχος Καλαθοφόρων Οχημάτων με Ακουστική Εκπομπή

 

Τα Καλαθοφόρα Οχήματα είναι επιρρεπή σε βλάβες των βραχιόνων και ανυψωτικών μηχανισμών συνήθως λόγω μη σωστής χρήσης τους (π.χ. χρήση του καλαθιού για ανύψωση μεγάλων φορτίων), οπότε καθίσταται η λειτουργία τους επισφαλής. Ο τακτικός έλεγχός τους είναι πλέον απαίτηση των χρηστών και ιδιοκτητών τέτοιων μηχανημάτων, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

 

Για τον έλεγχο της κατάστασης του ανυψωτικού μηχανισμού (έδρανο, βραχίονες, καλάθι κτλ.) τοποθετούνται Aισθητήρες Ακουστικής Εκπομπής (ΑΕ) σε διάφορα σημεία της κατασκευής. Το μηχάνημα φορτίζεται στο φορτίου ελέγχου, καθορισμένο από τον κατασκευαστή, και τυχών ατέλειες (π.χ. ρωγμές) εντοπίζονται από τα συστήματα και καθορίζεται εν μέρη η κρισιμότητά τους για την δομική ακεραιότητα της κατασκευής με βάση κριτήρια. Ο έλεγχος γίνεται σε μερικές ώρες και καλύπτει όλα τα σημεία του ανυψωτικού μηχανισμού.