ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΜΚΕ

For English Publications click here

Ακουστική Εκπομπή

Συνδυαστική Εφαρμογή Ακουστικής Εκπομπής και Ακουστο-Υπερήχων για την Ανίχνευση Μικροσκοπικής Βλάβης σε Δοκίμια Σκυροδέρματος
Πρακτικά 1ου Ελληνικού Συνεδρίου συνθετικού Σκυροδέρματος, Ξάνθη, 9-10 Νοεμβρίου 2000, pp. 39-48

Α. Τσιμόγιαννης, Β. Γεωργαλή, Α. Αναστασόπουλος

 

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Σύστασης και Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος με τη Μέθοδο των Ακουστο-Υπερήχων.
Πρακτικά 1ου Ελληνικού Συνεδρίου συνθετικού Σκυροδέρματος, Ξάνθη, 9-10 Νοεμβρίου 2000, pp39-48

Α. Αναστασόπουλος, Δ.Γ. Αγγελής, Δ. Πολύζος, Τ.Π. Φιλιππίδης, Α. Τσιμόγιαννης, Β. Γεωργαλή, Β. Καλοίδας

 

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Σφαιρικών Δεξαμενών με τη Μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής
Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μ.Κ.Ε, 17 Ιουνίου 2000, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα. Τίτλος: Διασφάλιση ποιότητας υλικών και κατασκευών με Μ.Κ.Ε, Αθήνα Σεπτέμβριος 2000, pp. 37-41

Α. Αναστασόπουλος, Α. Τσιμόγιαννης, Δ. Κουρούσης

 

Αξιολόγηση Καλαθοφόρων Γερανών μέσω Αναγνώρισης Προτύπων από Δοκιμή Ακουστικής Εκπομπής.
Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μ.Κ.Ε, 17 Ιουνίου 2000, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα. Τίτλος: Διασφάλιση ποιότητας υλικών και κατασκευών με Μ.Κ.Ε, Αθήνα Σεπτέμβριος 2000, pp. 65-71

A.Τσιμόγιαννης, Α. Αναστασόπουλος, Δ. Κουρούσης

 

Ανίχνευση Διαρροών με τη Μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής
Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μ.Κ.Ε, 17 Ιουνίου 2000, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα. Τίτλος: Διασφάλιση ποιότητας υλικών και κατασκευών με Μ.Κ.Ε, Αθήνα Σεπτέμβριος 2000, pp. 59-64

Δ. Κουρούσης, A. Αναστασόπουλος

 

Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ) : Έλεγχος και Διάγνωση σε Πραγματικό Χρόνο και κατά τη Διάρκεια Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων

Εισήγηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας ποιότητας, Εκδήλωση "Σύγχρονος ποιοτικός έλεγχος: Βασικός συντελεστής για την ασφάλεια των βιομηχανιών και κτιριακών εγκαταστάσεων", ΙΔΙΠ, ΕΕΔΕ, Βόλος 10 Νοεμβρίου 1999
A. A. Αναστασόπουλος

 

Ανίχνευση Διαρροών Δεξαμενών Διυλιστηρίου Β.Ε.Α
Ημερίδα LIFE96ENV/GR/535:"Ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης Διαρροών και Αποκατάστασης του υπεδάφους στην περιοχή των βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου Β.Ε.Α της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε", Ασπρόπυργος 11 Φεβρουαρίου 1999

A. A. Αναστασόπουλος

 

Εφαρμογές της Ακουστικής Εκπομπής σε Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια
Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής εταιρείας Μ.Κ.Ε με τίτλο: "Η συνεισφορά του ΜΚΕ στη διασφάλιση της ποιότητας", Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1998, pp. 68-71.

Α.Α. Αναστασόπουλος

 

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Πτερυγίων Ανεμογεννητριών με τη Μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής
Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής εταιρείας Μ.Κ.Ε με τίτλο: "Η συνεισφορά του ΜΚΕ στη διασφάλιση της ποιότητας", Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1998, pp. 85-88

Δ. Κουρούσης, Α. Αναστασόπουλος, Β. Κολοβός, Π. Βιώνης

 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Νευρωνικά Δίκτυα για την Ανάλυση Σημάτων Ακουστικής Εκπομπής από Μεταλλικές Κατασκευές

Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, με τίτλο “MKE: Εμπειρίες, Εφαρμογές, Καινοτομίες”, Θεσσαλονίκη, EIM, 9 Ιουνίου 2001, σσ. 107-113.

Vassilios Nikolaidis, Athanassios Anastassopoulos, Apostolos Tsimogiannis, Dimitrios Kouroussis

 

Ανίχνευση διαστρω΅ατικών αποκολλήσεων σε ΅η Μεταλλικά Υλικά ΅ε Καθοδηγού΅ενους Ακουστο-υπερήχους.

5th National Conference on NDT of the Hellenic Society of NDT (HSNT), 18-19 November 2005, National Technical University of Athens.

Konstantinos Bollas, Dimitrios Kouroussis, George Chryssos, Athanasios Anastasopoulos

Υπέρηχοι

Χαρτογράφηση Διάβρωσης Με Υπέρηχους

Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, με τίτλο "ΜΚΕ: Εμπειρίες, Εφαρμογές, Καινοτομίες" , Θεσσαλονίκη, ΕΙΜ 9 Ιουνίου 2001, pp. 83-88
A. A., Αναστασόπουλος, Α. Τσιμόγιαννης, R. Kazares, M. Calva

’λλες Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου

Συνδυαστική Εφαρμογή Μ.Κ.Ε και Μεθόδων Ανάλυσης για την Αποτίμηση Καταλληλότητας Λειτουργίας Κατασκευών
Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, με τίτλο "ΜΚΕ: Εμπειρίες, Εφαρμογές, Καινοτομίες" , Θεσσαλονίκη, ΕΙΜ 9 Ιουνίου 2001, pp. 49-54

Σπ. Καττής, Α. Αναστασόπουλος, S. Vahaviolos, M. Carlos

 

Η μέθοδος δινορρευμάτων στους μη καταστροφικούς ελέγχους

Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, με τίτλο “Συμβολή των Μη Καταστροφικών Ελέγχων στη Διασφάλιση της Ποιότητας”, Αθήνα, Ε.Μ.Π., 23 Νοεμβρίου 1998

Χ. Φωτόπουλος