Παχύμετρα Υπερήχων

 

Οι παχυμετρήσεις με τη μέθοδο των υπέρηχων είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επαναλήψιμες. Οι στιγμιαίες ψηφιακές αναγνώσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη διαβίβαση υπέρηχων σε ένα υλικό από τη μια του πλευρά μόνο, κάτι που καθιστά τη μέθοδο μη καταστροφική. Τα παχύμετρα διάβρωσης μετρούν το εναπομείναν πάχος των μερών που υπόκεινται σε διάβρωση. Χρησιμοποιούν δίδυμες κεφαλές (πομπό και δέκτη) ώστε να παρέχουν την καλύτερη ευαισθησία σε τραχιά ή διαβρωμένα μέρη όπως οι σωληνώσεις, οι δεξαμενές αποθήκευσης, τα πιεστικά δοχεία, και οι σωληνώσεις ατμού. Γενικά, τα παχύμετρα υπερήχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν τα μέταλλα, τα πλαστικά, το γυαλί, το λάστιχο, τα σύνθετα και τα περισσότερα άλλα υλικά εφαρμοσμένης μηχανικής.

 

 

27MG

The 27MG is a basic ultrasonic thickness gage designed to make accurate measurements from one side on internally corroded or eroded metal pipes and parts. It is lightweight, durable, and ergonomically designed for easy, one-hand operation.

45MG

The 45MG is an advanced ultrasonic thickness gage packed with standard measurement features and software options. This unique instrument is compatible with the complete range of Olympus dual element and single element thickness gage transducers.

38DL PLUS

The versatile 38DL PLUS can be used with dual element transducers for the measurement of corroded pipes to the very precise thickness measurements of thin or multilayer materials with a single element transducer.

Magna-Mike 8600

The Magna-Mike is a Hall Effect thickness gage that uses a magnetic probe to perform accurate measurements on nonferrous and thin materials such as plastic bottles.

35 RDC

The 35RDC is a simple Go/No-Go ultrasonic gage designed to detect subsurface defects caused by impact damage on aircraft composite structures.

Transducers and Accessories

Olympus offers a variety of single and dual element transducers and accessories for precision and corrosion thickness gaging.

 

 

Δείτε περισσότερα: http://www.materialevaluation.gr/index.php/products/thickness-gages