Συστήματα Μέτρησης Ωμικής Αντίστασης

 

Διαφορές στην τιμή της Ωμικής Αντίστασης λόγω αλλαγής της σύστασης ή/και της μικροδομής ενός υλικού οδηγούν στο Μη-Καταστροφικό Έλεγχο στις ακόλουθες περιπτώσεις:Resistivity Instrument M-100

  • Μέτρηση πάχους υλικού

  • Ταξινόμηση κραμάτων

  • Έλεγχος συγκολλήσεων (Spot Welding control)

  • Ανίχνευση ατελειών

  • Ρωγμάτωση λόγω διάβρωσης υπό τάση (Stress Corrosion Cracking)

  • Μέτρηση βάθους ρωγμών

  • Σκλήρυνση (ενδοτράχυνση) υλικών

 

 

Το M100A Metal Inspector

Simple and Effective Nondestructive Testing for Q.C. and Manufacturing of Metals

 

Προσδιορισμός Υλικών

M100A demonstrated testing for metal thickness and the sizing of cracksΕπειδή οι τιμές της ειδικής αντίστασης για τα περισσότερα μέταλλα είναι ήδη καθορισμένες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μ100Α Metal Inspector για να προσδιορίσετε γρήγορα ένα μέταλλο μέσω της ειδικής του αντίστασης. Επιφανειακές συνθήκες, όπως τα οξείδια ή το χρώμα, συνήθως δεν έχουν επιπτώσεις στην ακρίβεια της δοκιμής, επειδή το σύστημα εκγλιματίζεται με το υλικό βάσης. Τεχνικά ειδικευμένοι χειριστές ή ενδιάμεσοι υπολογισμοί δεν είναι απαραίτητοι. Λαμβάνετε μια ακριβή μέτρηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

 

Ανίχνευση ατελειών

M100A demonstrated during a laser weld quality inspectionΟ Μ100Α Metal Inspector μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τις ρωγμές ή κενά στα μέταλλα από την αύξηση που αυτά προκαλούν στη μετρούμενη τάση. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της διαδρομής που διανύει το ρεύμα, λόγω της παρεμβαλόμενης ατέλειας. Εάν οι κεφαλές εφαρμόζονται στην πλευρά της ατέλειας, η αύξηση θα είναι πολύ μεγάλη. Αλλά το M100A είναι τόσο ευαίσθητο και ακριβές που οι ατέλειες στο εσωτερικό των κλειστών περιοχών, όπως είναι οι σωλήνες, μπορούν συχνά να ανιχνευθούν και να μετρηθούν από τους ελέγχους στην εξωτερική επιφάνεια.

 

Επιθεώρηση κατά τη σκλήρυνση

Ο Μ100Α Metal Inspector καθιστά πιθανή, για πρώτη φορά, τη γρήγορη μέτρηση της κατάστασης του μετασχηματισμού του υλικού που υποβάλλεται κατά τη φάση σκλήρυνσης. Στο μαρτενσιτικό μετασχηματισμό π.χ., η σκληρυνθείσα επιφάνεια έχει παρουσιάζει μεγάλη ειδική αντίσταση σε σχέση με το μαλακότερο εσωτερικό τμήμα ή το αρχικό υλικό. Για τους απλούς χάλυβες, οι μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει άμεση σχέση με το υλικό.

 

Συγκολλήσεις

Ο Μ100Α Metal Inspector μπορεί να σας δώσει μια καλή ένδειξη της αντοχής μιας συγκόλλησης σημείων ή λέιζερ. Η NDT Automation έχει συσχετίσει την αντοχή της συγκόλλησης με τη μείωση τάσης που μετριέται κατά μήκος μιας συγκόλλησης σημείων ή διαφόρων άλλων συγκολλήσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ψήγμα και εγκάρσια τομή της συγκόλλησης, τόσο χαμηλότερη είναι η τάση που μετριέται, φανερώνοντας μεγαλύτερη διείσδυση συγκόλλησης.

 

Το M100A Metal Inspector σε εφαρμογή

 

Εύκολο στη χρήση

Ο Μ100Α Metal Inspector έχει σχεδιαστεί για εύκολη χρήση. Απλά επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας (φύλλο ή block), δώστε τα στοιχεία για το πάχος ή τα σχετικά ποσοστά, θέστε το κατώτατο όριό σας (προαιρετικό), τοποθετήστε την κεφαλή στο υλικό και πατήστε το κουμπί. Οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά του μΩ και δεν απαιτούν περαιτέρω γνώσης χειρισμού. Οι μετρήσεις πάχους είναι σε χιλιοστά ή ίντσες. Ολόκληρη η διαδικασία είναι εύκολο να εφαρμοστεί και εκτελείται κανονικά σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οι επόμενες μετρήσεις απαιτούν λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

 

Εφαρμογές: Ταξινόμηση κραμάτων, ποιοτικός έλεγχος συγκόλλησης σημείων/λέιζερ, μέτρηση πάχους, επιθεώρηση σκλήρυνσης.

 

Το M100A χρησιμοποιεί την ειδική αντίσταση γρήγορα και με ακρίβεια και σας βοηθά να μετρήσετε την ποιότητα της συγκόλλησης στις ενώσεις και τα εξαρτήματα σωλήνων. Η μη καταστρεπτική δοκιμή της ειδικής αντίστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την ομοιομορφία των υλικών πληρώσεως και για να ανιχνεύσει τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρξουν κενά

Το M100A χρησιμοποιεί την ειδική αντίσταση γρήγορα και με ακρίβεια για να μετρήσεις το πάχος των αγώγιμων επιστρωμάτων που ψεκάζονται σε μεταλλικές και μη επιφάνειες. Αυτή η μη καταστρεπτική δοκιμή σας βοηθά επίσης να εντοπίσετε και να μετρήσετε περιοχές με κρυμμένα κενά ή κακές συνθήκες πρόσφυσης.

Το M100A χρησιμοποιεί την ειδική αντίσταση για τον καθορισμό του βάθους σκλήρυνσης ή και της σκληρότητας των μετάλλων. Στέλνοντας στιγμιαίους παλμούς ρεύματος μέσα στο μέταλλο μέσω μιας κεφαλής 4 σημείων μέτρα την αντίσταση του μετάλλου στην τρέχουσα ροή. Μεγαλύτερο βάθος σκλήρυνσης = υψηλότερη μέτρηση.