Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι

Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού

 

SPOTCHECK

 

Κατάλληλα για εξωτερικές εργασίες

Το ζωηρό κόκκινο χρώμα δεν απαιτεί υπεριώδες φως

Ιδανικό για έλεγχο συγκολλήσεων

Download Brochure (pdf, 827 kB)

Download Info (pdf, 216 kB)

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SPOTCHECK

SKC-S : A volatile petroleum distillate based solvent for removal of surface excess penetrant in a solvent wipe method. Can also be used to remove.

Organic contaminants prior to penetrant testing.

Σ. Ανάφλεξης (PMCC)

Ιξώδες στους 20°C

Ειδικό βάρος

7 °C

1.0 CS

0.72

SKL-SP1 : Deep red penetrant for use with solvent wipe or post removable/ emulsifiable systems. Ideal for testing smooth castings, forgings, fabrications, welds, etc. both in manufacture and during service.

Σ. Ανάφλεξης (PMCC)

Ιξώδες στους 38°C

Ειδικό βάρος

> 93 °C

3.2 CS

0.85

SKL-WP : Deep red water washable penetrant ideal for inspection of rough castings, welds and other rough surfaces where the ease of removal by water washing is required.

Σ. Ανάφλεξης (PMCC)

Ιξώδες στους 38°C

Ειδικό βάρος

> 93 °C

10.0 CS

0.99

SKD-S2 : A suspension of white developer in a blend of volatile non halogenated solvents – SKD-S2 must be agitated thoroughly prior to Application and must be applied by spray.

Σ. Ανάφλεξης (PMCC)

Ειδικό βάρος

1 °C

0.92

ZR10B : A pink concentrate for dilution in water, 5 to 30% v/v solutions are Ideal for removal of excess SKL-SP1 after water pre-rinse. Simple immersion is sufficient and contact times up to 2 minutes are commonly found useful.

Τα υδατικά διαλύματα παγώνουν κοντά στους 0 °C. Οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 40 °C.

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές και δεν αποτελούν πιστοποίηση

 

Τα διεισδυτικά υγρά ορατού φωτισμού χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για τον εντοπισμό επιφανειακών ατελειών. Δίνουν μία έντονη ένδειξη των ατελειών, ορατών με γυμνό μάτι.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SPOTCHECK

Σαν παγκοσμίως γνωστή σειρά διεισδυτικών ορατού φωτισμού, τα συστήματα Spotcheck ικανοποιούν τις απαιτήσεις ενός μεγάλου εύρους προδιαγραφών. Πολλές εφαρμογές απαιτούν πιστοποίηση για τον έλεγχο εξαρτημάτων. Τα προϊόντα Spotcheck συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις.

 

Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι