Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι

Μαγνητικά Σωματίδια

 

MAGNAGLO

 

Τα μαγνητικά μελάνια και σκόνες χρησιμοποιούνται με τον ειδικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ατελειών στην επιφάνεια καθώς και στον περιοχή κοντά στην επιφάνεια σιδηρούχων υλικών.

 

􀂉 ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

􀂉 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΛΑΙΩΔΗ Ή ΥΔΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

􀂉 ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

 

Εγκεκριμένα και πιστοποιημένα παγκοσμίως, τα υψηλής ποιότητας και επίδοσης προϊόντα MAGNAGLO του οίκου MAGNAFLUX είναι ιδανικά για τη διαδικασία ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια.

Διατίθενται μαγνητικά σωματίδια για την υγρή και τη στεγνή μέθοδο, είτε φθορίζοντα, είτε ορατής αντίθεσης, για όλες τις εφαρμογές.

Τα προϊόντα αυτά όταν χρησιμοποιούνται με τον ειδικό εξοπλισμό της MAGNAFLUX παρέχουν ένα πλήρες σύστημα μη καταστροφικού ελέγχου.

Download Brochure (pdf, 896 kB)

Download Info (pdf, 218 kB)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συμπυκνώματα MAGNAFLUX και MAGNAGLO, τα έτοιμα προς χρήση μελάνια και οι σκόνες συμφωνούν με τις απαιτήσεις των BS 4069, ASME, ASTM standards. Τα ελαιώδους βάσης μελάνια και συμπυκνώματα συμφωνούν με τις απαιτήσεις AMS.

 

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ MAGNAGLO

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΣΕ ΛΑΔΙ

ΣΕ ΝΕΡΟ

MAGNAGLO 14A

Can be suspended in oil or in water in which Magnaflux WA2B or WA4E has been dissolved.

 14A

WA2B

WA4E

 1.25 g/L

-

-

 1.25 g/L

10 g/L

1% v/v

 6-7 μm

MAGNAGLO 20B

A balanced blend of Magnaglo 14A with Magnaflux WA2B. Magnaglo 20B is thus directly water Suspendable giving an aqueous ink which both wets part surfaces and protects them from corrosion during testing.

 20B

-

10 g/L

6-7 μm

MAGNAGLO WB12

A mixed liquid concentrate of Magnaglo 14A with water conditioners and corrosion inhibitors. Magnaglo WB12 is nitrate free.

WB12

-

Τα 250ml κάνουν 25lt

6-7 μm

MAGNAGLO MG410

Ultra bright Magnaglo material suspendable in oil or water in which Magnaflux WA2B or WA4E has been dissolved.

MG410

WA2B

WA4E

1.0-1.5 g/L

-

-

1.0-1.5 g/L

10 g/l

1%v/v

8-12 μm

ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟς ΧΡΗΣΗ

 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

(PMCC)

ΙΞΩΔΕΣ

AT 21°C

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

SETTLEMENT VOLUME

MAGNAGLO 14HF

A ready to use ink consisting of Magnaglo 14A in high flash carrier II of low odour.

 93°C min

 3.45 cS

 0.81

 6-7 μm

 0.1- 0.35 ml

MAGNAGLO 410HF

A ready to use ink consisting of Magnaglo MG 410HF in high flash carrier II of low odour.

93°C min

3.45 cS

0.81

8-12 μm

0.1- 0.35 ml

MAGNAFLUX 7HF

A ready to use ink consisting of Magnaflux 7C in high flash carrier II of low odour.

93°C min

3.45 cS

0.81

2-6 μm

1.5 –2.4 ml

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΟΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΣΕ ΛΑΔΙ

ΣΕ ΝΕΡΟ

MAGNAFLUX 7C

Can be suspended in oil or water in which Magnaflux WA2B or WA4E has been dissolved.

7C

WA2B

WA4E

9.5g/L

-

-

9.5g/L

10g/L

1% v/v

2-6 μm

MAGNAFLUX 27B BLACK

A balanced blend of Magnaflux 7C with Magnaflux WA2B to give a concentrate which can be suspended directly in water to give black magnetic ink.

27B

-

20g/L

2-6 μm

MAGNAFLUX 9C

Can be suspended in oil or in water in which WA2B or WA4E has been dissolved.

9C

WA2B

WA4E

9.5g/L --

9.5g/L 10g/L 1% v/v

2-6 μm

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ

MAGNAFLUX WA2B

A water-soluble granular solid designed to be dissolved in water to prepare a suitable aqueous carrier for the oil suspendable Magnaflux and Magnaglo concentrates. The three-fold actions of Magnaflux WA2B are:

1) to suspend magnetic particles in water;

2) to protect surfaces from corrosion during testing;

3) to wet surfaces under test.

10 g/L

MAGNAFLUX WA4E

A liquid water conditioner which assists suspension of Magnaflux or Magnaglo particles very efficiently, wets surfaces and protects them from corrosion during tests. Magnaflux WA4E also leaves light corrosion protection after testing.

1% v/v

CARRIER FLUID

 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (PMCC)

MAGNAFLUX CARRIER II

A blend of hydrocarbon distillates designed to suspend magnetic particles for preparation of magnetic inks. It allows good particle mobility and suspends particles efficiently.

93°C min

ΛΕΥΚΟ ΜΕΛΑΝΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (PMCC)

MAGNAFLUX WCP2

A quick drying white contrast paint which can be applied as thin coating prior to testing where enhanced contrast is required.

< 0°C

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΝΗ ΜΕΘΟΔΟ

 

ΠΡΟΪΟΝ

ΧΡΩΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ

Magnaflux dry powders offer a range of colours to give good contrast on a wide variety of finishes. In the event of contrast being poor, a thin layer of WCP2 can be applied prior to testing.

1Grey

3A Black

8A Red

Grey

Black

Red

1 – 150 μm

1 – 150 μm

1 – 150 μm

0 - 315°C

0 - 230°C

0 - 175°C

 

Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι