Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι

Εξοπλισμός για μεθόδους Μαγνητικών Σωματιδίων και Διεισδυτικών Υγρών

 

   

Download Brochure (pdf, 237 kB)


ZB100F BLACK LIGHT

(pdf, 192 kB)


ZB 250 BLACK LIGHT

(pdf, 138 kB)

ZB-35BP BLACK LIGHT SYSTEM

(pdf, 148 kB)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ Y6

(pdf, 720 kB)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ Y7

(pdf, 177 kB)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ Y8

(pdf, 475 kB)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

(pdf, 1.04 MB)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ
MAGMETER MODEL GM04

(pdf, 169 kB)

ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΟ - ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ MK-V1

(pdf, 209 kB)

MAGNETIC FLOW /COIL TEST PIECES

 

RPS700

BS6072

CURRENT FLOW TEST PIECES

 

0-1000A: BS6072, RPS700

 1000-3000A: RPS700

3000 5000A: RPS700

MAGNETIC PARTICLE TEST PIECE

 

Contains course and fine artificial surface and sub-surface defects in both directions. Meets or exceeds most specifications for artificial test specimens including MIL-STD-271

TEST BLOCKS

 

Wet residual go/no go test block which provides a quick check on quality.

A wet continuous test block is also available.

KETOS TEST RING

 

The ketos ring has a number of artificial defects for both Dry Powder and Wet Method and meets ASTM E1444

BERTHOLD PENETRAMETER

 

Checks magnetization, penetration depth, quality of fluorescent suspension and magnetic field direction

ASME FIELD INDICATOR

 

Used to gauge the strength and direction of the magnetic field in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V

FIELD INDICATOR

 

Magnetometer used to determine if a component is magnetized

CALIBRATED FIELD INDICATOR

 

Scaled to +/- 20 gauss from zero for determining the level of residual magnetism to 5% of full-scale reading.

Available scaled to +/- 10 gauss.

CENTRIFUGE TUBE & STAND

 

Essential items in ascertaining bath concentration. Centrifuge Tube meets the requirements of ASTM D96 and BS4069.

MAGNETIC INDICATOR STRIPS

 

Used to provide a guide to the strength of the magnetic field at the precise point of their location.

Complies with BS4142 and BS6072.

Type 1 for general use.

Type II for aerospace work.

REFRACTOMETER

 

A hand held optical instrument used for measuring the concentration of hydrophilic removers in water. In operation, a small sample of the solution is applied to the prism face; readings are then taken by looking into instrument at the built-in scale.

Ni-Cr TEST PANELS

 

A range of process control panels having finely controlled crack depths to offer greater discrimination when comparing penetrant sensitivity. Matched pairs of panels are used to study the effects of process change. Available in pairs, in the following crack sizes 10 - 20 - 30 - 50 Microns. Kit one pair of each size.

TAM PANEL

 

A stainless steel panel to monitor both sensitivity and washability of penetrants. It provides a grit blasted surface for washability tests and a chromed section with 5 star shaped defects ranging in size from course/fine. Meets the requirements of Pratt & Whitney (TAM 146040)

TAM PANEL

 

A stainless steel panel to monitor both sensitivity and washability of penetrants. It provides a grit blasted surface for washability tests and a chromed section with 5 star shaped defects ranging in size from course/fine. Meets the requirements of Pratt & Whitney (TAM 146040)

STAINLESS STEEL TEST BLOCK

 

Monitors WASHABILITY of water washable or post emulsified penetrants. May be used repeatedly if thoroughly cleaned after each use.

TAM CRACK COMPARATORS

 

A transparent crack comparator covering the Range 0.2mm – 4.6mm increments which also meets the requirements of Pratt & Whitney (TAM 135273).

Also available: A general purpose crack comparator having increments from 0.12mm – 3.0mm

CONTRAST CONTROL SPECTACLES

 

Specifically designed to eliminate long wave UV(A) and protect the eyes during excessive periods under ultraviolet lighting, these spectacles also reduce fatigue and provide an optimum contrast in viewing.

   

Download Brochure (pdf, 237 kB)

Μαγνητικά Σωματίδια          Διεισδυτικά Υγρά Ορατού Φωτισμού          Φθορίζοντα Διεισδυτικά          Εξοπλισμός MT-PT          Μαρκαδόροι