Η ENVIROCOUSTICS ABEE στις 29 Μαϊου 2012 άλλαξε την επωνυμία της σε Mistras Group Hellas ABEE


πρώην ENVIROCOUSTICS ABEE

High Tech NDT Solutions

View this page in English

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Υπηρεσίες Ελέγχου

Έλεγχος Πιεστικών Δοχείων

Έλεγχος Πυθμένα Δεξαμενών

Εντοπισμός Διαρροών

Έλεγχος Κρυογενικών Δεξαμενών

Έλεγχος Cool Down

Έλεγχος Μετασχηματιστών

Έλεγχος Καλαθοφόρων Οχημάτων

Έλεγχος Συνθετικών Δεξαμενών

 

Συστήματα & Εξοπλισμός

Πολυκάναλα Συστήματα

Αισθητήρες
Προενισχυτές

Εντοπιστές Διαρροών

Ειδικά Όργανα

Φορητά Συστήματα

 

Λογισμικό

Noesis

AEwinPost

LPMS

 

Θεωρία
Τί είναι η Ακουστική Εκπομπή (AE);

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 

Υπηρεσίες Ελέγχου

Παχυμέτρηση με Υπερήχους

Χειροκίνητοι Έλεγχοι Συγκολλήσεων

Έλεγχος Συγκολλήσεων με TOFD

Χαρτογράφηση Διάβρωσης Δεξαμενών

Έλεγχος Συγκολλήσεων

Χαρτογράφηση Διάβρωσης σε Σωλήνες

Καθοδηγούμενα Κύματα Υπερήχων

 

Συστήματα & Εξοπλισμός

Παχύμετρα

Ανιχνευτές Ατελειών

Κάρτες UT

Αυτόματα Συστήματα UT

Κεφαλές Υπερήχων

 

Λογισμικό

UTIA

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΚΕ

 

Δινορρεύματα από τη Nortec

Μαγνητικά Σωματίδια &
Διεισδυτικά Υγρά
από τη Magnafluxl

- Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια

- Διεισδυτικά Ορατού Φωτισμού

- Φθορίζοντα Διεισδυτικά

- Εξοπλισμός ΜΤ & PT

ΜΚΕ σε Συρματόσχοινα από την Intron

Οπτική Επιθεώρηση Γρήγορες, ποιοτικές επιθεωρήσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Impact Echo ΜΚΕ για τσιμέντα και οικοδομές.

Μέτρηση Ωμικής Αντίστασης από τη Physical Acoustics Corporation

NEWSLETTER

 

Δείτε τις ανακοινώσεις της Mistras Group Hellas και εγγραφείτε για την αποστολή newsletter με νέα από το χώρο των Μη Καταστροφικών Δοκιμών. Περισσότερα...

Έλεγχος Πυθμένα Δεξαμενών με τη μέθοδο TANKPAC

 

Χωρίς άδειασμα και καθάρισμα της δεξαμενής.

Έλεγχος στο 100% του πυθμένα

Επιβεβαιωμένη Αξιοπιστία Αποτελεσμάτων

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Περιφερειακού Δακτυλίου

● Άμεσα αποτελέσματα

Ταχύτατος έλεγχος: 50μετρη δεξαμενή σε μία ημέρα

 

NOESIS - Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων Ακουστικής Εκπομπής

 

Διαβάστε για το λογισμικό της Mistras Group Hellas NOESIS version 5.0 για την Ανάλυση Δεδομένων Ακουστικής Εκπομπής, με χρήση Visual objects και εφαρμογές όπως Supervised Pattern Recognition, Unsupervised Pattern Recognition and Neural Networks και Advanced Waveform Management.

Νέο σε αυτήν την έκδοση είναι το Live-SPR (Data Classification and Processing During Acquisition).

 

Έλεγχος Πιεστικών Δοχείων και Δεξαμενών με τη μέθοδο MONPAC

 

Το MONPAC βασίζεται στην μέθοδο της Ακουστικής Εκπομπής για την αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας μεταλλικών πιεστικών δοχείων (σφαίρες, "πούρα" κτλ), πύργων και δεξαμενών. Το MONPAC αποτελείται από μεθοδολογία για διαδικασίες ελέγχου ΑΕ καθώς και από κριτήρια για τον 100% έλεγχο των κατασκευών σε μια δοκιμή.

 

microDiSP - Φορητό Σύστημα Ακουστικής Εκπομπής

 

Φορητό για 4 ως 8 κανάλια που μπορεί να λειτουργεί με μπαταρίες και με έναν φορητό Η/Υ (laptop). Περιέχει κάρτες PCI/DSP-4.

Ιδανικό για έρευνα και εφαρμογές πεδίου όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα, χαμηλός θόρυβος, μικρό βάρος και όγκος.

 

Παχύμετρα Υπερήχων Ακριβείας (Σειρά 35) από την Panametrics

 

Εύχρηστα φορητά παχύμετρα για ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις πάχους σε μέρη όπου η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο από μία επιφάνεια. Μπορούν επίσης να υπολογίσουν την ταχύτητα του υλικού και να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά του υλικού. Οι μετρήσεις προβάλλονται σε φωτεινή οθόνη.

Παχύμετρα Υπερήχων MG2 από την Panametrics

 

Αυτά τα μικρά παχύμετρα παρέχουν γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις στα εσωτερικά διαβρωμένα μέρη. Η σειρά MG2 έχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών μέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης αναγνώρισης των κεφαλών, της ικανότητας εφαρμογών σε υψηλή θερμοκρασία, καθώς και των τρόπων λειτουργιών min, max και freeze.

 

OmniScan - Φορητό Όργανο Δινορρευμάτων - Υπερήχων

 

Το πολυμορφικό αυτό όργανο υποστηρίζει τεχνολογίες όπως υπέρηχοι, συγχρονισμένοι υπέρηχοι (phased array UT), δινορρεύματα και συγχρονισμένα δινορρεύματα (phased array eddy currents) προκειμένου να καλυφθούν οι περισσότερες από τις εφαρμογές MKE που απαιτούνται στους διάφορους επιχειρησιακούς τομείς. Το OmniScan είναι κατάλληλο για τις πιο σκληρές συνθήκες. Το σκληρό περίβλημά του και οι λαστιχένιοι προφυλακτήρες το κάνουν να μπορεί να αντέχει στις πτώσεις και τα χτυπήματα.

 

UTIA - Λογισμικό για την ανάλυση και γραφική απεικόνιση δεδομένων υπερήχων

 

Το UTIA της Mistras Group Hellas είναι ένα λογισμικό για προηγμένη ανάλυση δεδομένων από μετρήσεις υπερήχων και παρέχει στο χρήστη ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για ανάλυση, στατιστική, θέαση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τη θέαση και την εξέταση των αποτελεσμάτων, την εξαγωγή εικόνων Α, Β, C scan, καθώς και δεδομένων σε οποιαδήποτε εφαρμογή Windows. Παρέχει επίσης προηγμένη επεξεργασία κυματομορφών.

 

Automated Ultrasonics Immersion SystemULTRAPAC - Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπερήχων

 

Το UltraPAC είναι ένα oλοκληρωμένο σύστημα υπερήχων, υψηλής ευκρίνειας που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου με τις δύο βασικές αρχές των υπερήχων: Pulse-Echo και Τhrough Transmission. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο από σύστημα Η/Υ, με τις τεχνικές A-Scan, B-Scan, C-Scan, καθώς επίσης και D-Scan (τρισδιάστατες απεικονίσεις).

 

EPOCH LT Flaw DetectorEPOCH LT - Ανιχνευτής Ατελειών από την Panametrics

 

Ο ανιχνευτής ατελειών υπερήχων EPOCH LT. Ένας αληθινά φορητός και προσιτός ανιχνευτής υπερήχων που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για τις εφαρμογές που δεν απαιτούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ούτε τις ικανότητες εγγραφής που έχουν τα μεγαλύτερα μοντέλα.

 

Acoustic Emission AEGIS s/w for W/T BladesΈρευνα & Ανάπτυξη

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας κινούνται στους ακόλουθους άξονες: Βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών Ακουστικής Εκπομπής, έρευνα και Ανάπτυξη της Ακουστικής Εκπομπής και των Μη-Καταστροφικών Ελέγχων γενικότερα, έρευνα σε θέματα εφαρμογής και ενοποίησης νευρωνικών δικτύων και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, έρευνα για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων σε κατασκευές σύνθετης γεωμετρίας με εφαρμογή της μεθόδου της Ακουστικής Εκπομπής.

Καλώς ήρθατε στην Mistras Group Hellas A.B.E.E. Την Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Εκπομπής. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για Ελέγχους με Ακουστική Εκπομπή και Υπερήχους, Λογισμικό Ακουστικής Εκπομπής και Υπερήχων, Εκπαίδευση στην Ακουστική Εκπομπή, Εξοπλισμό Ακουστικής Εκπομπής κτλ.